ข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา


§ҹŹѡ֡ҤѰʵ ˡԨ֡
พิมพ์วันที่ :
08/02/2566
เวลา :
16:32:08
 
ลำดับ
สถานประกอบการ
ประเภท
ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
1
 เทศบาลเมืองสะเดา
 หน่วยงานราชการ
 99
 สะเดา
 สะเดา
 สงขลา
 90120
2
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ
 หน่วยงานราชการ
 159 ม.4
 น้ำดำ
 ทุ่งยางแดง
 ปัตตานี
 94140
3
 ศาลจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 -
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
4
 ที่ว่าการอำเภอระแงะ
 หน่วยงานราชการ
 -
 ตันหยงมัส
 ระแงะ
 นราธิวาส
 96130
5
 ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี
 หน่วยงานราชการ
 ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี
 ปะลุรู
 สุไหงปาดี
 นราธิวาส
 96140
6
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 มะขามเตี้ย
 เมืองสุราษฎร์ธานี
 สุราษฎร์ธานี
 84000
7
 สำนักงาน ปปช จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานราชการ
 141
 บางนาค
 เมืองนราธิวาส
 นราธิวาส
 96000
8
 Voice TV
 -
 197 อาคารบีบีดี
 สามเสนใน
 เขตพญาไท
 กรุงเทพมหานคร
 10310
9
 สำนักงานจังหวัดสตูล
 หน่วยงานราชการ
 83/4
 พิมาน
 เมืองสตูล
 สตูล
 91000
10
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 36/15-16 หมู่4
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
11
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกระบี่
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดกระบี่
 ปากน้ำ
 เมืองกระบี่
 กระบี่
 81000
12
 สำนักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานราชการ
 สำนักงานจังหวัดสงขลา
 บ่อยาง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90000
13
 สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 -
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
14
 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 หน่วยงานราชการ
 60
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
15
 ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
16
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 หน่วยงานราชการ
 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
 นาทอน
 ทุ่งหว้า
 สตูล
 91120
17
 สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ยะลา
 หน่วยงานราชการ
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
18
 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
 หน่วยงานราชการ
 ด่านศุลกากรสุไหง-โกลก
 สุไหงโก-ลก
 สุไหงโก-ลก
 นราธิวาส
 96120
19
 ด่านศุลกากรปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 -
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
20
 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
 หน่วยงานราชการ
 71 หมู่ 5
 วิชิต
 เมืองภูเก็ต
 ภูเก็ต
 83000
21
 บริษัท อุสคุดาร์ จำกัด สาขายะลา
 -
 1/13 หมู่ที่ 1
 สะเตงนอก
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
22
 สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
 -
 -
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
23
 ศูนย์เอเชียใต้ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หน่วยงานในกำกับของรัฐ
 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น
 วังใหม่
 เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร
 10330
24
 ศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 หน่วยงานในกำกับของรัฐ
 181 หมู่ที่ 8
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
25
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตาน
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
26
 มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝางและศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา
 -
 227 ม.10
 แม่ข่า
 ฝาง
 เชียงใหม่
 50320
27
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9
 หน่วยงานราชการ
 742/9-10
 พะวง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90100
28
 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่3
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
29
 Deep South Watch
 -
 181
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
30
 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี
 -
 65
 บ่อทอง
 หนองจิก
 ปัตตานี
 94170
31
 ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง
 หน่วยงานราชการ
 ม.1
 ตะโละแมะนา
 ทุ่งยางแดง
 ปัตตานี
 94140
32
 ที่ว่าการอำเภอยะหา
 หน่วยงานราชการ
 -
 ยะหา
 ยะหา
 ยะลา
 95120
33
 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
 หน่วยงานราชการ
 116 ม.1
 ฉวาง
 ฉวาง
 นครศรีธรรมราช
 80260
34
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 900 ม.2
 พะวง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90100
35
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น4
 คูหาสวรรค์
 เมืองพัทลุง
 พัทลุง
 93000
36
 ศาลจังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานราชการ
 42 ศูนย์ราชการ
 โคกเคียน
 เมืองนราธิวาส
 นราธิวาส
 96000
37
 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา
 -
 217 ม.11
 กำแพงเพชร
 รัตภูมิ
 สงขลา
 90180
38
 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
 -
 8/8
 จะบังติกอ
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
39
 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 -
 239
 สุเทพ
 เมืองเชียงใหม่
 เชียงใหม่
 50200
40
 สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานการต่างประเทศ
 19
 บ่อยาง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90190
41
 ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 277 หมู่ที่ 5
 สทิงหม้อ
 สิงหนคร
 สงขลา
 90280
42
 สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 62
 อาเนาะรู
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
43
 สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานราชการ
 ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส
 โคกเคียน
 เมืองนราธิวาส
 นราธิวาส
 96000
44
 ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก
 หน่วยงานราชการ
 -
 สุไหงโก-ลก
 สุไหงโก-ลก
 นราธิวาส
 96120
45
 ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 ที่ว่าการอำเภอเมือง
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
46
 The Patani
 -
 84/14
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
47
 ที่ว่าการอำเภอสายบุรี
 หน่วยงานราชการ
 -
 ตะลุบัน
 สายบุรี
 ปัตตานี
 94110
48
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส (ศาลากลาง)
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางชั้น4ส่งเสริมท้องถิ่น
 โคกเคียน
 เมืองนราธิวาส
 นราธิวาส
 96000
49
 ที่ว่าการอําเภอรัตภูมิ
 หน่วยงานราชการ
 100 หมู่1
 กำแพงเพชร
 รัตภูมิ
 สงขลา
 90180
50
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 -
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
51
 สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 156
 บางนาค
 เมืองนราธิวาส
 นราธิวาส
 96000
52
 ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 83/4
 พิมาน
 เมืองสตูล
 สตูล
 91000
53
 ที่ว่าการอำเภอรามัน
 หน่วยงานราชการ
 -
 กายูบอเกาะ
 รามัน
 ยะลา
 95140
54
 ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์
 หน่วยงานราชการ
 หมู่ 7
 โคกโพธิ์
 โคกโพธิ์
 ปัตตานี
 94120
55
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานราชการ
 332
 ลำภู
 เมืองนราธิวาส
 นราธิวาส
 96000
56
 ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง
 หน่วยงานราชการ
 หมู่ที่ 1
 จวบ
 เจาะไอร้อง
 นราธิวาส
 96130
57
 สํานักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลาง หลังที่3 ชั้นที่3
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
58
 สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดยะลา
 หน่วยงานราชการ
 16
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
59
 องค์การบริหารส่วนตำบลบานา
 หน่วยงานราชการ
 อาคารสำนักงาน อบต.บานา
 บานา
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
60
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 หน่วยงานราชการ
 1034
 คลองมหานาค
 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 กรุงเทพมหานคร
 10100
61
 ศาลากลางจังหวัดยะลา
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดยะลา 37
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
62
 เทศบาลตำบลหนองจิก
 หน่วยงานราชการ
 หมู่ที่2
 ตุยง
 หนองจิก
 ปัตตานี
 94170
63
 ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 ม.1 อาคารที่ว่าการอำเภอปะนาเระ
 ปะนาเระ
 ปะนาเระ
 ปัตตานี
 94130
64
 สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน
 หน่วยงานราชการ
 20
 ตะลุบัน
 สายบุรี
 ปัตตานี
 94110
65
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
 -
 -
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
66
 ที่ว่าการอำเภอนาทวี
 หน่วยงานราชการ
 -
 นาทวี
 นาทวี
 สงขลา
 90160
67
 สำนักงานส่งเสริการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
68
 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเม
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
69
 สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี (CHNS)
 -
 28/20
 คลองอู่ตะเภา
 หาดใหญ่
 สงขลา
 90110
70
 ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 -
 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น7
 วังใหม่
 เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร
 10300
71
 สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสุไหงโกลก
 หน่วยงานราชการ
 ที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลก
 สุไหงโก-ลก
 สุไหงโก-ลก
 นราธิวาส
 96120
72
 มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
 -
 241 ม.1 บ้านห้วยขม
 แม่ยาว
 เมืองเชียงราย
 เชียงราย
 57100
73
 ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 -
 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น
 วังใหม่
 เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร
 10300
74
 มูลนิธิสุรินทร์พิศสุวรรณ
 -
 57/40
 ไทรม้า
 เมืองนนทบุรี
 นนทบุรี
 11000
75
 สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
 -
 4
 บ่อยาง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90000
76
 สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
 -
 -
 หนองจอก
 เขตหนองจอก
 กรุงเทพมหานคร
 94000
77
 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 -
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
78
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเอ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
 -
 เลขที่ 300หาดใหญ่คลัสเตอร์เฮาส
 ควนลัง
 หาดใหญ่
 สงขลา
 90110
79
 ด่านศุลกากรกระบี่
 หน่วยงานราชการ
 ด่านศุลกากรกระบี่ 2
 ปากน้ำ
 เมืองกระบี่
 กระบี่
 81000
80
 CHNS-สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
 -
 45 หมู่ 3
 คลองสิบ
 เขตหนองจอก
 กรุงเทพมหานคร
 10530
81
 สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม
 -
 15/2 ม.5
 โคกม่วง
 คลองหอยโข่ง
 สงขลา
 90230
82
 องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 -
 ปะเสยะวอ
 สายบุรี
 ปัตตานี
 94110
83
 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.
 หน่วยงานราชการ
 318
 ยะลา
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
84
 ที่ว่าการอำเภอเบตง
 หน่วยงานราชการ
 339
 เบตง
 เบตง
 ยะลา
 95110
85
 คณะกรรมมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมเเละสิทธิมนุษยชน รัฐสภา
 หน่วยงานราชการ
 1111
 ถนนนครไชยศรี
 เขตดุสิต
 กรุงเทพมหานคร
 10300
86
 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
 หน่วยงานราชการ
 หมู่.4
 บือเระ
 สายบุรี
 ปัตตานี
 94110
87
 องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
 หน่วยงานราชการ
 ม.4
 ปุโละปุโย
 หนองจิก
 ปัตตานี
 64170
88
 สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานราชการ
 อาคารสำนักงานอัยกรภาค 9 ชั้น 2
 บ่อยาง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90000
89
 ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ
 หน่วยงานราชการ
 ม.1 อาคารที่ว่าการอำเภอรือเสาะ
 รือเสาะออก
 รือเสาะ
 นราธิวาส
 96180
90
 มูลนิธิดิจิตอลเพื่อสันติภาพ (digital4peace)
 -
 7/8
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
91
 เทศบาลเมืองเบตง
 หน่วยงานราชการ
 335
 เบตง
 เบตง
 ยะลา
 95110
92
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 -
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
93
 ที่ว่าการอำเภอสะเดา
 หน่วยงานราชการ
 98
 สะเดา
 สะเดา
 สงขลา
 90120
94
 ที่ว่าการอำเภอมายอ
 หน่วยงานราชการ
 ถนนมายอ-ยะรัง
 มายอ
 มายอ
 ปัตตานี
 94140
95
 ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 ที่ว่าการอำเภอเมือง
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
96
 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ยะลา
 -
 -
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
97
 กรมการท่องเที่ยว สาขาภาคเหนือ
 -
 414/20-21
 ช้างคลาน
 เมืองเชียงใหม่
 เชียงใหม่
 50100
98
 ที่ว่าการอำเภอตากใบ
 หน่วยงานราชการ
 หมู่ 3
 เจ๊ะเห
 ตากใบ
 นราธิวาส
 96110
99
 สถานีตำรวจภูธรกรงปินัง
 หน่วยงานราชการ
 -
 สะเอะ
 กรงปินัง
 ยะลา
 95000
100
 ที่ว่าการอำเภอบางขัน
 หน่วยงานราชการ
 หมู่1
 บ้านลำนาว
 บางขัน
 นครศรีธรรมราช
 80360
101
 ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล
 หน่วยงานราชการ
 ม.2
 คลองขุด
 เมืองสตูล
 สตูล
 91000
102
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 หน่วยงานในกำกับของรัฐ
 เลขที่ 181
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
103
 ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง
 หน่วยงานราชการ
 ชั้น 3 ศาลากลาง
 คูหาสวรรค์
 เมืองพัทลุง
 พัทลุง
 93000
104
 สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย
 หน่วยงานการต่างประเทศ
 เลขที่ 33-35
 ทุ่งมหาเมฆ
 เขตสาทร
 กรุงเทพมหานคร
 10120
105
 ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดยะลา
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
106
 มูลนิธิอันดามัน
 หน่วยงานใน NGO
 35/1 ม. 4
 ควนปริง
 เมืองตรัง
 ตรัง
 92000
107
 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดสงขลา
 บ่อยาง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90000
108
 สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 25
 สุไหงโก-ลก
 สุไหงโก-ลก
 นราธิวาส
 96120
109
 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 1112 หมู่ 2
 พะวง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90100
110
 กระทรวงการต่างประเทศ
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 443
 ทุ่งพญาไท
 เขตราชเทวี
 กรุงเทพมหานคร
 10400
111
 สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 445
 หาดใหญ่
 หาดใหญ่
 สงขลา
 90110
112
 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 121/5
 พิมาน
 เมืองสตูล
 สตูล
 91000
113
 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 103
 หาดใหญ่
 หาดใหญ่
 สงขลา
 90110
114
 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะรัง
 หน่วยงานราชการ
 ที่ว่าการอำเภอยะรัง หมู่ที่ 3
 ยะรัง
 ยะรัง
 ปัตตานี
 94160
115
 ที่ทำการปกครองอำเภอเทพา
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 184
 เทพา
 เทพา
 สงขลา
 90150
116
 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 18 ซ.5 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัด
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
117
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 หน่วยงานราชการ
 อบจ.ยะลา 1
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
118
 ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ชั้น4
 บ่อยาง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90000
119
 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดกระบี่
 ไสไทย
 เมืองกระบี่
 กระบี่
 81000
120
 สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสงขลา
 หน่วยงานราชการ
 อาคารศาลากลาง (หลังเก่า) ชั้น 1
 บ่อยาง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90000
121
 สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 410
 บางนาค
 เมืองนราธิวาส
 นราธิวาส
 96000
122
 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 -
 เลขที่ 249
 อนุสาวรีย์
 เขตบางเขน
 กรุงเทพมหานคร
 10220
123
 ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์
 หน่วยงานราชการ
 หมู่ที่ 12
 ร่อนพิบูลย์
 ร่อนพิบูลย์
 นครศรีธรรมราช
 80130
124
 ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
 โคกเคียน
 เมืองนราธิวาส
 นราธิวาส
 96000
125
 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 18 ซ.5 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัด
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
126
 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รัฐสภา
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 1111
 ถนนนครไชยศรี
 เขตดุสิต
 กรุงเทพมหานคร
 10300
127
 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 999 หมู่ 7
 ราชาเทวะ
 บางพลี
 สมุทรปราการ
 10540
128
 ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ
 หน่วยงานราชการ
 หมู่ 1 อาคารที่ว่าการอำเภอรือเสาะ
 รือเสาะออก
 รือเสาะ
 นราธิวาส
 96180
129
 ที่ว่าการอำเภอยะรัง
 หน่วยงานราชการ
 -
 ยะรัง
 ยะรัง
 ปัตตานี
 94160
130
 สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 -
 เลขที่ 45 หมู่3 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชา
 คลองสิบ
 เขตหนองจอก
 กรุงเทพมหานคร
 10530
131
 มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานจังหวัดปัตตานี
 -
 เลขที่ 300/114 หมู่บ้านออมทอง
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
132
 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ในเมือง
 เมืองนครศรีธรรมราช
 นครศรีธรรมราช
 80000
133
 ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา
 หน่วยงานราชการ
 ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา
 บันนังสตา
 บันนังสตา
 ยะลา
 95130
134
 สำนักงานเขตบางกะปิ
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 189
 คลองจั่น
 เขตบางกะปิ
 กรุงเทพมหานคร
 10240
135
 มูลนิธิกระจกเงา โครงการสวนครูองุ่น
 -
 เลขที่ 191
 ตลาดบางเขน
 เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 10210
136
 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
 หน่วยงานราชการ
 หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
 สำนักขาม
 สะเดา
 สงขลา
 90120
137
 เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 102 หมู่ 8
 บานา
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
138
 ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง
 หน่วยงานราชการ
 หมู่ที่ 1
 ยามู
 ยะหริ่ง
 ปัตตานี
 94150
139
 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
 หน่วยงานการต่างประเทศ
 เลขที่ 206
 -
 Kuala Lumpur (กัวลาลัมเปอร์)
 Malasia (มาเลเซีย) ต่างประเทศ
 50450
140
 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
 หน่วยงานการต่างประเทศ
 เลขที่ 1
 -
 Penang (ปีนัง)
 Malasia (มาเลเซีย) ต่างประเทศ
 10350
141
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 หน่วยงานราชการ
 563 ถ.นนทบุรี
 บางกระสอ
 เมืองนนทบุรี
 นนทบุรี
 11000
142
 North South Initiative (NSI)
 หน่วยงานการต่างประเทศ
 Pusat Perdagangan, A-2-7
 -
 Selangor (สลังงอร์)
 Malasia (มาเลเซีย) ต่างประเทศ
 46050
143
 ท่าอากาศยานนานาชาติ Thai airways Malaysia ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
 -
 KLIA, Level 4, Main Terminal Building
 -
 Selangor (สลังงอร์)
 Malasia (มาเลเซีย) ต่างประเทศ
 64000
144
 ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร
 หน่วยงานราชการ
 หมู่ที่
 ซากอ
 ศรีสาคร
 นราธิวาส
 96210
145
 ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส
 หน่วยงานราชการ
 -
 บางนาค
 เมืองนราธิวาส
 นราธิวาส
 96000
146
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 หน่วยงานราชการ
 5
 ตลาดใหญ่
 เมืองภูเก็ต
 ภูเก็ต
 83000
147
 สถานเอกอัครราชทูตบาห์เรน ประจำประเทศไทย
 หน่วยงานราชการ
 100/66-7
 สีลม
 เขตบางรัก
 กรุงเทพมหานคร
 0
148
 สำนักงานเทศบาลตำบลยี่งอ
 หน่วยงานราชการ
 -
 ละหาร
 ยี่งอ
 นราธิวาส
 96180
149
 ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
 หน่วยงานราชการ
 -
 หาดใหญ่
 หาดใหญ่
 สงขลา
 90110
150
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานราชการ
 439/38-39
 พะวง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90100
151
 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9
 หน่วยงานราชการ
 เลขที่ 434
 บ่อยาง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90000
152
 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
 หน่วยงานราชการ
 5/4
 บ่อยาง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90000
153
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
 หน่วยงานราชการ
 -
 พิมาน
 เมืองสตูล
 สตูล
 9100
154
 สำนักงานเทศบาลนครยะลา
 หน่วยงานราชการ
 10
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
155
 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานในกำกับของรัฐ
 352 หมู่.10
 คลองแห
 หาดใหญ่
 สงขลา
 90110
156
 ที่ว่าการอำเภอป่าบอน
 หน่วยงานราชการ
 76​ ม.6​
 วังใหม่
 ป่าบอน
 พัทลุง
 93170
157
 สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานราชการ
  ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 ช้างเผือก
 เมืองเชียงใหม่
 เชียงใหม่
 50300
158
 ที่ว่าการอำเภอหนองจิก
 หน่วยงานราชการ
 หมู่ที่ 1
 ตุยง
 หนองจิก
 ปัตตานี
 94170
159
 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานราชการ
 ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อาคารสรรพากร (เดิม) ชั้น3
 บ่อยาง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90000
160
 ฝ่ายปกครอง - ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 -
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
161
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 หน่วยงานราชการ
 กระทรวงพาณิชย์
 บางกระสอ
 เมืองนนทบุรี
 นนทบุรี
 11000
162
 มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานใน NGO
 241 ม.1 บ้านห้วยขม
 แม่ยาว
 เมืองเชียงราย
 เชียงราย
 57100
163
 มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
 หน่วยงานใน NGO
 77/1 ม.5
 สุเทพ
 เมืองเชียงใหม่
 เชียงใหม่
 50200
164
 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ
 หน่วยงานราชการ
 -
 ประกอบ
 นาทวี
 สงขลา
 90160
165
 Asia center foundation
 หน่วยงานการต่างประเทศ
 40/27 ม.5
 กะทู้
 กะทู้
 ภูเก็ต
 83120
166
 มูลนิธิอุมมาตีไทยแลนด์
 หน่วยงานใน NGO
 183
 หัวหมาก
 เขตบางกะปิ
 กรุงเทพมหานคร
 10240
167
 บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 บริษัทจำกัด
 22
 ลุมพินี
 เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร
 10330
168
 ที่ว่าการอำเภอฉวาง
 หน่วยงานราชการ
 -
 ฉวาง
 ฉวาง
 นครศรีธรรมราช
 80150
169
 บริษัท ออล ซีซั้นส์ มารีน จำกัด
 บริษัทจำกัด
 6/204 หมู่ 6
 กะทู้
 กะทู้
 ภูเก็ต
 83120
170
 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
 หน่วยงานราชการ
 47 หมู่ 4
 บางพึ่ง
 พระประแดง
 สมุทรปราการ
 10130
171
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตึกสรรพากร (หลังเก่า) ชั้น 3
 บ่อยาง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90000
172
 สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)
 หน่วยงานใน NGO
 15/2 หมู่ที่ 3
 คลองหลา
 คลองหอยโข่ง
 สงขลา
 9023
173
 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 197 สาย​ ข​ หมู่​ 1
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
174
 บริษัท แมส มิวสิค จำกัด
 บริษัทจำกัด
 7/1
 ศาลาธรรมสพน์
 เขตทวีวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร
 10170
175
 กลุ่มด้วยใจ
 หน่วยงานใน NGO
  4/37 ม.7
 บานา
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
176
 บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 บริษัทจำกัด
 22
 ลุมพินี
 เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร
 10330
177
 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
 หน่วยงานราชการ
 ชั้น 2 9/99 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
 ตลาดเหนือ
 เมืองภูเก็ต
 ภูเก็ต
 83000
178
 กรมเจ้าท่า
 หน่วยงานราชการ
 1278
 ตลาดน้อย
 เขตสัมพันธวงศ์
 กรุงเทพมหานคร
 10100
179
 มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานเชียงใหม่
 หน่วยงานใน NGO
 225/112 หมู่5 บ้านสินธนา
 สันพระเนตร
 สันทราย
 เชียงใหม่
 50210
180
 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาน
 หน่วยงานราชการ
 -
 แม่ลาน
 แม่ลาน
 ปัตตานี
 94180
181
 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานราชการ
 ศาลากลางจังหวัดสงขลา
 บ่อยาง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 9000
182
 มูลนิธิคนช่วยฅน สำนักงานใหญ่
 -
 28/20 ม.4
 คลองอู่ตะเภา
 หาดใหญ่
 สงขลา
 90110
183
 สถานีตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่
 หน่วยงานราชการ
 3/33
 คอหงส์
 หาดใหญ่
 สงขลา
 90110
184
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 18
 หน่วยงานราชการ
 184 หมู่ 3
 คลองจั่น
 เขตบางกะปิ
 กรุงเทพมหานคร
 0
185
 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หน่วยงานราชการ
 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนศาสนภักดี
 ทุ่งสองห้อง
 เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 10210
186
 มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย
 -
 สถาบันอาหรับ ชั้น 2 คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
187
 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หน่วยงานราชการ
 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนศาสนภักดี
 ทุ่งสองห้อง
 เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 10210
188
 เทศบาลเมืองคลองแห
 หน่วยงานราชการ
 60 หมู่ที่ 7
 คลองแห
 หาดใหญ่
 สงขลา
 90110
189
 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 หน่วยงานราชการ
 962
 วัดโสมนัส
 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 กรุงเทพมหานคร
 10100
190
 เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair)
 หน่วยงานใน NGO
 463/1
 วังทองหลาง
 เขตวังทองหลาง
 กรุงเทพมหานคร
 10310
191
 ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 -
 สะบารัง
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
192
 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หน่วยงานในกำกับของรัฐ
 อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
 คลองหนึ่ง
 คลองหลวง
 ปทุมธานี
 12120
193
 การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานราชการ
 สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
194
 ตรวจคนเข้ามืองจังหวัดยะลา
 หน่วยงานราชการ
 -
 ท่าสาป
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
195
 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
 หน่วยงานราชการ
 -
 รูสะมิแล
 เมืองปัตตานี
 ปัตตานี
 94000
196
 มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนายะลา
 หน่วยงานใน NGO
 -
 สะเตง
 เมืองยะลา
 ยะลา
 95000
197
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 หน่วยงานราชการ
 -
 วัดราชบพิธ
 เขตพระนคร
 กรุงเทพมหานคร
 10200
198
 การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
 หน่วยงานราชการ
 สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2
 ทับเที่ยง
 เมืองตรัง
 ตรัง
 92000
199
 สำนักงานประสานงานชายแดนไทย มาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 4
 หน่วยงานราชการ
 ค่ายเสนาณรงค์
 คอหงส์
 หาดใหญ่
 สงขลา
 90110
200
 ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน
 หน่วยงานราชการ
 -
 ควนโดน
 ควนโดน
 สตูล
 91160
201
 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
 หน่วยงานราชการ
 -
 เขารูปช้าง
 เมืองสงขลา
 สงขลา
 90000
202
 มูลนิธิภาคใต้สีเขียว
 หน่วยงานใน NGO
 75/52
 คอหงส์
 หาดใหญ่
 สงขลา
 90110
203
 สถานทูตไทย ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน
 หน่วยงานต่างประเทศ
 Villa No. 132,
 -
 Manama (กรุงมานามา)
 Bahrain (บาห์เรน) ต่างประเทศ
 26475
204
 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี
 หน่วยงานต่างประเทศ
 Koza Sokak No. 87
 -
 Ankara ( อังการา )
 Turkey (ตุรกี) ต่างประเทศ
 6700
205
 กรมส่งเสริมการค้า ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
 หน่วยงานต่างประเทศ
 -
 -
 Kuala Lumpur (กัวลาลัมเปอร์)
 Malasia (มาเลเซีย) ต่างประเทศ
 50450
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ทั้งหมดจำนวน205หน่วยงาน
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________