อัลบั้มทั้งหมด

sample image

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19 เพื่อส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยจาก ...

sample image

การประเมิน AUN Inter ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

sample image

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบถุงยังชีพแก่บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ที่ประสบภัยน้ำท่วม

sample image

งานประกันคุณภาพ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Zotero สำหรับอ้างอิงประกอบผลงาน วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะรัฐศาสตร์

sample image

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีมอบถุงยังชีพแก่บุคลากรที่ประสบภัยน้ำท่วม

sample image

การประเมิน AUN Inter ในวันที่ 18 มีนาคม 2564