คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เป็นคณะชั้นนำด้านรัฐศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากล

เป็นที่พึ่งสังคมภาคใต้บนฐานการวิจัย

เป็น 1 ใน 20 อันดับของภูมิภาคอาเซียน จัดลำดับโดย U-Multirank ด้านรัฐศาสตร์