“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์
และการบริหารการพัฒนาชายแดนภาคใต้”

To become the leading educational institution in political science and administration of southern border development

OUR PROGRAMS

หลักสูตร

วิชาเอกที่เปิดสอน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Highlights 

News

ข่าวสารเกี่ยวกับงานรับนักศึกษา

438240938_956842279775330_7282225305234119998_n
ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการ TCAS67 รอบ 2 (โควตา) ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการ TCAS67 รอบ...
Tcas67 รอบ2
เปิดรับสมัคร TCAS67 รอบ2 (รับตรงโครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโยวิธีรับตรง)
สถานีถัดไปมาถึงแล้วคณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เปิดรับสมัคร...
-1_2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ 1/2 ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ทั้ง 4 โครงการ
มาแล้ววววว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67...

Academic Services

บริการวิชาการ

ติดต่อ

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

เลขผู้เสียภาษี 0994000580860

Email : saraban-polsci@psu.ac.th

ค่านิยมองค์กร

การมีส่วนร่วม “Participation”
ความเป็นมืออาชีพ“Professional”
ประโยชน์ของสาธารณะ“Public interest”

Highlights 

News & Activities

ข่าวสารและภาพกิจกรรม

438255890_961693789290179_6682502675409355506_n
PSU-TPSF สัญจร ณ คณะรัฐศาสตร์
วันที่ 29 เมษายน 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.สุรวุฒน์...
437566202_959273229532235_5347767966824742876_n-1
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ศึกษาตุรกี ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ Yunus Emre Institute สำนักงานในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ศึกษาตุรกี...
440446406_958964486229776_9060664542596328149_n
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เข้าพบคุณภิญญดา ไรนิเกอร์ ที่ปรึกษา (Counsellor) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ช่วงเช้าวันที่ 26 เมษายน 2567 ดร.อาดีลัน อุสมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา...

Highlights 

Contents of the Month

ข่าวประกาศรับสมัครและกิจกรรมที่กำลังจะจัดเร็วๆนี้

ประกาศ
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการจัดทำรายวิชา MOOC สำหรับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
-1024x576-1
 ทุนพัฒนาอาจารย์ ระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ด้วยสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...
419138706_891816749611217_5692916698551170269_n
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ELECTION WATCH 2024
📣 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ...

Highlights 

ข่าวสารผลงานวิจัย

Highlights 

ผลงานวิจัยประจำปี 2566

ติดต่อประสานงาน

ผศ..ดร. ยาสมิน ซัตตาร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
yasmin.s@psu.ac.th

นางสาวบูชิตา อารียาภรณ์

งานวิจัย,งานบริการวิชาการ
buchitha.a@psu.ac.th

เชี่ยวชาญ

การจัดการสหกิจศึกษา

ด้านสังคมศาสตร์

เราเป็นสถาบันที่มีเครือข่ายสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า 300 ตำแหน่งงานต่อปี

250

สถานประกอบการ

2

สถานประกอบการ
ในต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

Email : saraban-polsci@psu.ac.th
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top