ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการ TCAS67 รอบ 2 (โควตา) ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการ 
TCAS67 รอบ 2 (โควตา) ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่ : https://admission.psu.ac.th/annoucement-2567/
ในวันที่ 24 เมษายน 2567
————–
🔴 สัมภาษณ์ในวันที่ 26 เมษายน 2567
🟠 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.30-11.00 น.
🟡 ณ อาคารคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

สิ่งที่ต้องเตรียม :
1. บัตรปรชาชนตัวจริง
2.Portfolio 
————–
ช่องทางรับข่าวสาร
เว็บไซต์ https://www.polsci.psu.ac.th
เพจ https://www.facebook.com/PoliticalSciencepnpsu
Tiltok https://www.tiktok.com/@polscipsu
#คณะรัฐศาสตร์#TCAS67#PolsciPSU#สิงห์น้ำเงิน#psu#youarePSU#WeArePSU

ดูน้อยลง

Scroll to Top