Author name: admin

ภาพบรรยายกาศเสวนาหัวข้อ แรงงานข้ามชาติจังหวัดปัตตานี: โอกาส ความท้าทาย และระเด็นขับเคลื่อน

วันที่ 28 กันยายน 2566 คณะรัฐศาสตร์ร่วมกับศูนย์สมุทรัฐเ …

ภาพบรรยายกาศเสวนาหัวข้อ แรงงานข้ามชาติจังหวัดปัตตานี: โอกาส ความท้าทาย และระเด็นขับเคลื่อน Read More »

ภาพบบรยายกาศจากโครงการรัฐศาสตร์สัญจร ครั้งที่2 ณ สถานีบริการชุมชนเทพา

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายนน 2566 ที่ผ่านมาคณะรัฐศาสาตร์ …

ภาพบบรยายกาศจากโครงการรัฐศาสตร์สัญจร ครั้งที่2 ณ สถานีบริการชุมชนเทพา Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ”บุคลากรดีเด่น” ประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่านคณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ “บุคลากรดีเด่น&#82 …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ”บุคลากรดีเด่น” ประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่านคณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ Read More »

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะรัฐศาตร์ได้ร่วมกันเดินทางเพื่อศึกษาดูงานในโครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียนด่านชายแดนเบตง ด่านพรมแดนเบตง จังหวัดยะลา 

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะรัฐศา …

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะรัฐศาตร์ได้ร่วมกันเดินทางเพื่อศึกษาดูงานในโครงการเรียนรู้นอกชั้นเรียนด่านชายแดนเบตง ด่านพรมแดนเบตง จังหวัดยะลา  Read More »

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี มีโอกาสได้จัดการเรียนรู้แบบ Work Intergrated Learning ในรูปแบบ Experiential Learning ร่วมกับ Authentic Learning ที่ให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จากสถานที่ทำงานจริง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปั …

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี มีโอกาสได้จัดการเรียนรู้แบบ Work Intergrated Learning ในรูปแบบ Experiential Learning ร่วมกับ Authentic Learning ที่ให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จากสถานที่ทำงานจริง Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์(ส่วนหนึ่ง) เข้าศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้พรรคการเมืองที่มีนวัตกรรมในการแก้ปัญหาจากต้นตอย่างเป็นระบบทั้งโครงสร้าง

พรรคที่ส่วนตัวมองว่าเปรียบเสมือน “start up ทางการเมือง” …

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์(ส่วนหนึ่ง) เข้าศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้พรรคการเมืองที่มีนวัตกรรมในการแก้ปัญหาจากต้นตอย่างเป็นระบบทั้งโครงสร้าง Read More »

ภาพบรรยากาศสัมมนา ส่องนโยบายต่างประเทศของไทย ท่ามกลางกระแสเปลี่ยนผ่านทางการเมืองสู่การยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลก

เมื่อวันที่ 15 กันยายน นักศึกษาชั้ปีที่4 คณะรัฐศาสตร์ ม …

ภาพบรรยากาศสัมมนา ส่องนโยบายต่างประเทศของไทย ท่ามกลางกระแสเปลี่ยนผ่านทางการเมืองสู่การยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลก Read More »

ภาพบรรยากาศงานเชิดชูเกียรติสิงห์น้ำเงิน ในโครงการ Benefit of mankind ณ หอประชุมชูเกียรติปิติเจริณกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กับงาน …

ภาพบรรยากาศงานเชิดชูเกียรติสิงห์น้ำเงิน ในโครงการ Benefit of mankind ณ หอประชุมชูเกียรติปิติเจริณกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Read More »

Scroll to Top