ผลงานบุคลากร

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี 2567

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับก …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี 2567 Read More »

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง ที่ได้รับรางวัลประเภท นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปััตานี ข …

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง ที่ได้รับรางวัลประเภท นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย Read More »

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ ที่ได้รับรางวลประเภท นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปััตานี ข …

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ ที่ได้รับรางวลประเภท นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัทธมน ราชเสนที่ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2567

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัทธมน ราชเสนที่ได …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัทธมน ราชเสนที่ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2567 Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน กับการแข่งขัน Thailand Open Masters Games 4th 

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธ …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน กับการแข่งขัน Thailand Open Masters Games 4th  Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์อาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ประจำปี 2567

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์อาจารย์ที่ได้รับ …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์อาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ประจำปี 2567 Read More »

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ณ นคร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างระดับอุดมศึกษา

คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วย …

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ณ นคร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างระดับอุดมศึกษา Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สามารถ ทองเฝือ ที่ได้รับรางวัลหนังสือแนะนำ จากโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 20

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร. สามารถ ทองเฝือ …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สามารถ ทองเฝือ ที่ได้รับรางวัลหนังสือแนะนำ จากโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 20 Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ”บุคลากรดีเด่น” ประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่านคณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ “บุคลากรดีเด่น&#82 …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ”บุคลากรดีเด่น” ประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่านคณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ที่ได้คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม PSU Innovation Challenge 2023

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ที่ได้คว้ารางวัลกา …

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ที่ได้คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม PSU Innovation Challenge 2023 Read More »

Scroll to Top