คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ณ นคร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างระดับอุดมศึกษา

คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ณ นคร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี

Scroll to Top