Student Activities

ภาพกิจกรรมและผลงานนักศึกษา

438174492_951265950332963_4782528312324286574_n
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 𝐀𝐒𝐄𝐀𝐍 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 (𝐀𝐔𝐍) 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟒
𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ...
434682471_940455458080679_9118543263858899396_n
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่คว้ารางวัล ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่ได้รับรางวัล...
DSC00893
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนโยบายสังคม และรางวัล 𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐕𝐨𝐭𝐞
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัล...
414642252_880105267449032_3827757959855639864_n
คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลกับ 2 โครงการที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ1.นางสาววาฟาร์ อิสระ...
414996303_688722633375341_5012348787221084430_n
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 16 ฉบับที่ 4
หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชญานิษฐ์...
-นศ-6
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 2 ท่านที่ได้รับรางวัลใน 2 โครงการ
ขอแแสดงความยินดีกับ 1.นางสาววาฟาร์ อิสระ 2.นางสาวนูรุลนาตาชา...
-นศ-5
คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่คว้ารางวัล "การประกวดนิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์" ในโครงการมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ CSEAM to ASEAN ประจำปี 2566
คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้งสามท่าน...
-นศ-ไปอินโด
คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอโครงการ ในงาน International Yogyakarta Youth Camp 2023
Congratulations to our students for being selected...
375980396_747588370713025_129629643433961844_n-1
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี มีโอกาสได้จัดการเรียนรู้แบบ Work Intergrated Learning ในรูปแบบ Experiential Learning ร่วมกับ Authentic Learning ที่ให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จากสถานที่ทำงานจริง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี...
377698704_747979637340565_5567255976704329646_n
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์(ส่วนหนึ่ง) เข้าศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้พรรคการเมืองที่มีนวัตกรรมในการแก้ปัญหาจากต้นตอย่างเป็นระบบทั้งโครงสร้าง
พรรคที่ส่วนตัวมองว่าเปรียบเสมือน “start up ทางการเมือง”...
5
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตผ่านระบบ AUN-ACTS และแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
Congratulations คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอนัญชุดา...
P1111063-1
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหัวข้อ: 22ปี 9-11 เหตุการณ์เปลี่ยนโลก
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่...
P1110080
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ: ผ่าปัญหาประชาธิปไตยไทยสว.ควรมีต่อหรือพอแค่นี้
วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 12.30 – 16.00 น. นักศึกษา...
P1110023
ภาพบรรยากาศสัมมนาวิชาการของนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ : เเนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเเบบเพื่อไทย “ทุนนิยมที่มีหัวใจ” VS เเบบก้าวไกล “รัฐสวัสดิการ”
วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 12.30 – 16.00 น. นักศึกษา...
IMG_9969-1
ภาพบรรยากาศการเสวนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ ปฏิรูปกองทัพ ความจำเป็นในการป้องกันรัฐประหาร
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์...
357527913_764492502344329_6999320272849989590_n
ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับหนึ่งประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศอับดับหนึ่งประเภทสวยงาม คณะรัฐศาสตร์...
353770652_754737666652460_7179430923960418840_n
นักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566
นักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน...
340633113_181461401376697_7260107435286094_n
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี...
339494821_884956172586531_3209269674002169678_n
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น...
339328674_583442553749517_4293696929741033622_n
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น...

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top