ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหัวข้อ: 22ปี 9-11 เหตุการณ์เปลี่ยนโลก

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 4 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์ จัดเสนวา ภายใต้หัวข้อ: 22ปี 9-11 เหตุการณ์เปลี่ยนโลก โดยมีแขกรับเชิญพิเศษในวันงานสัมมนาวิชาการ ดร. ศราวุฒิ อารีย์ (ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา (สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ ผศ. อาทิตย์ ทองอินทร์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ดำเนินรายการโดยตัวแทนนักศึกษาในการร่วมเสวนาในครั้งนี้

Scroll to Top