News 

ประกาศข่าวสารเกี่ยวกับงานรับนักศึกษา

TCAS4 67
เปิดรับสมัคร TCAS67 รอบ 4 (Direct Admission)
คณะรัฐศาสตร์เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS67 รอบ 4 (Direct...
438240938_956842279775330_7282225305234119998_n
ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการ TCAS67 รอบ 2 (โควตา) ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการ TCAS67 รอบ...
Tcas67 รอบ2
เปิดรับสมัคร TCAS67 รอบ2 (รับตรงโครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโยวิธีรับตรง)
สถานีถัดไปมาถึงแล้วคณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เปิดรับสมัคร...
-1_2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ 1/2 ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ทั้ง 4 โครงการ
มาแล้ววววว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67...
Artboard-1-copy-2-1
เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1/2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
Artboard-1-copy-3-1
เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1/2 โครงการความร่วมมือรับนักเรียนจาก 17 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปัตตานี
Artboard-1-copy-1
เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1/2 โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
d1
เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1/2 โครงการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top