เปิดรับสมัคร

TCAS รอบ 2

ตั้งแต่วันที่ 1-25 มีนาคม 2567

รายละเอียดเกฑณ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2567

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Highlights 

News

ข่าวสารเกี่ยวกับงานรับนักศึกษา

TCAS4 67
เปิดรับสมัคร TCAS67 รอบ 4 (Direct Admission)
คณะรัฐศาสตร์เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS67 รอบ 4 (Direct...
438240938_956842279775330_7282225305234119998_n
ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการ TCAS67 รอบ 2 (โควตา) ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการ TCAS67 รอบ...
Tcas67 รอบ2
เปิดรับสมัคร TCAS67 รอบ2 (รับตรงโครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโยวิธีรับตรง)
สถานีถัดไปมาถึงแล้วคณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เปิดรับสมัคร...

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

นายซอลีฮีน อุษมานสกูลกิตติ์

เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา

sorliheen.c@psu.ac.th

นายอนุชลัน แวหะยี

นักประชาสัมพันธ์

anuchalan.w@psu.ac.th

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top