News & Activities

ข่าวสารและภาพกิจกรรม

438255890_961693789290179_6682502675409355506_n
PSU-TPSF สัญจร ณ คณะรัฐศาสตร์
วันที่ 29 เมษายน 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.สุรวุฒน์...
437566202_959273229532235_5347767966824742876_n-1
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ศึกษาตุรกี ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ Yunus Emre Institute สำนักงานในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ศึกษาตุรกี...
440446406_958964486229776_9060664542596328149_n
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เข้าพบคุณภิญญดา ไรนิเกอร์ ที่ปรึกษา (Counsellor) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ช่วงเช้าวันที่ 26 เมษายน 2567 ดร.อาดีลัน อุสมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา...
438299175_958444929615065_8994690852355151928_n
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ุพิพิธ พิพิธพันธุ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 ของประเทศไทยรุ่น สปอร์ตฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.
คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ุพิพิธ...
438216899_954475006678724_8938637319789533538_n
คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 เข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันนี้ที่ 19 เมษายน 2567 คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต...
438253561_953855156740709_7303324223833807663_n
คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 เข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยน ณ บริษัท บิทคัป แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
วันนี้ที่ 18 เมษายน 2567 คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต...
438224921_953634246762800_6457669967667438848_n
คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง เข้าหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางการจัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2567 คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต...
438174492_951265950332963_4782528312324286574_n
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 𝐀𝐒𝐄𝐀𝐍 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 (𝐀𝐔𝐍) 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟒
𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ...
430900767_926933006099591_2800125780243304473_n
โครงการนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "แนวคิดอุมมะฮ์กับการประยุกต์ใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ"
ด้วยงานวิจัย ร่วมกับงานบริการวิชาการ จัดโครงการนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน...
Artboard-1-copy-5
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี 2567
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประเภท...
434316622_937578741486530_6675044344524680396_n-1
เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยรองประธานกรมความร่วมมือและประสานงาน (Turkish Cooperation and Coordination Agency: TIKA) และคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยียนศูนย์ศึกษาตุรกี
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 H.E.Serap Ersoy เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย...
434682471_940455458080679_9118543263858899396_n
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่คว้ารางวัล ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่ได้รับรางวัล...
P1139552
ภาพบรรยากาศบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management) เพื่อแลกเปลี่ยนการใช้งาน"ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)"
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ...
432743984_934941275298764_1601813806177827471_n
ภาพบรรยากาศคืนส่งท้ายราตรีสีบลู ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ
คืนวันที่ 27 มีนาตม 25567 กับคืนส่งท้ายราตรีสีบลู ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐภาพบรรยากาศยามเย็มริมแม่น้ำกับงานเลี้ยงปัจฉิมนักศึกษา...
434301893_730324629246501_6159135745275683891_n
คณะรัฐศาสตร์จัดกิจกรรมละศิลอดเดือนรอมฎอนร่วมกัน ณ บริเวณลานหน้าคณะรัฐศาสตร์
เย็นวันนี้ (27 มีนาคม 2567) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
P1129099
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะรัฐศาสตร์
ภาพบรรยากาศ วันที่ 20 มีนาคม 2567 การจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่...
2567
แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง ที่ได้รับรางวัลประเภท นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปััตานี...
2567
แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ ที่ได้รับรางวลประเภท นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชนและสังคม
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปััตานี...
431313794_926886746104217_2131953325490527383_n
โครงการสังเกตการณ์เลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย
𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟒: 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭’𝐬 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧...
431408172_925461039580121_4903310944373846950_n
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัทธมน ราชเสนที่ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2567
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัทธมน ราชเสนที่ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี...
1 2 3 4 5 6

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top