ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ 1/2 ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ทั้ง 4 โครงการ

มาแล้ววววว 👋👋

📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ 1/2 ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ทั้ง 4 โครงการ

1️⃣โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://entrance.psu.ac.th/announcement/To_Interview/67/main.php?prefix=7/Oc8HDlmZXLg/1Fu2Sz6qXyZZal47MMqjT9U&project_id=9001&round=1/2

2️⃣ โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://entrance.psu.ac.th/announcement/To_Interview/67/main.php?prefix=XLZal7/g/1Fu2Sz6qXyZOc8HDlmZXLZal47MMqjT9U&project_id=9012&round=1/2

3️⃣โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://entrance.psu.ac.th/announcement/To_Interview/67/main.php?prefix=7445tghtc2Sz6qXyZZal47MMqjT9U&project_id=9004&round=1/2

4️⃣ โครงการความร่วมมือรับนักเรียนจาก 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปัตตานี
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://drive.google.com/…/1X9122GhnUDa7kzxjtVWbYT…/view

————–

🔴สัมภาษณ์ในวันที่ 20 มกราคม 2567
รายงานตัวตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น.
ณ อาคารคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

————–

ช่องทางรับข่าวสาร
เว็บไซต์ https://www.polsci.psu.ac.th
เพจ https://www.facebook.com/PoliticalSciencepnpsu
Tiltok https://www.tiktok.com/@polscipsu

#คณะรัฐศาสตร์#TCAS67#PolsciPSU#สิงห์น้ำเงิน#psu#youarePSU#WeArePSU#บทความวิจัย

Scroll to Top