คณะผู้บริหาร และครู จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารเข้าเยี่ยมเยียน และหารือการร่างหลักสูตรโปรแกรมเรียนนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์

วันที่ 17 มกราคม 2567 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหาร และครู จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียน และหารือการร่างหลักสูตรโปรแกรมเรียนนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เพื่อต่อยอดในการดำเนินการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนในอนาคต

Scroll to Top