นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์(ส่วนหนึ่ง) เข้าศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้พรรคการเมืองที่มีนวัตกรรมในการแก้ปัญหาจากต้นตอย่างเป็นระบบทั้งโครงสร้าง

พรรคที่ส่วนตัวมองว่าเปรียบเสมือน “start up ทางการเมือง” ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ณ นคร อาจารย์ประจำวิชาเอกการปกครอง ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์(ส่วนหนึ่ง) เข้าศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้พรรคการเมืองที่มีนวัตกรรมในการแก้ปัญหาจากต้นตอย่างเป็นระบบทั้งโครงสร้าง ถือเป็นการทำงานที่หนัก เข้มข้นและค่อนข้างรอบด้านมากสำหรับสถานการณ์ในสังคมที่ประชาชนไทย ต้องเผชิญหากเทียบกับระยะเวลาเพียงแค่ราว 2 ปีก่อนเลือกตั้ง จากทีมอาจารย์เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center. ที่ทำงานร่วมกับส.ส. และพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ จนเกิดเป็น 300 นโยบาย รู้สึกดีใจกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เดชรัต สุขกำเนิด, คุณธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ รองเลขาธิการพรรค, ส.ส. กัญจพงศ์ จงสุทธนามณี บัญชีรายชื่อพรรค, คุณอิชอาณิคม์ ชิตวิเศษ นักสื่อสารนโยบาย Think Forward Center สำหรับการต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยน แนะนำและนำเยี่ยมชมพรรค

พรรคการเมือง มีหน้าที่หนึ่งคือการให้การศึกษาแก่ประชาชนในด้านการเมือง การปกครองและประชาธิปไตย ที่ผ่านมาถือว่าพรรคแสดงบทบาทนี้ได้ชัดเจน

รูปภาพจากเพจ : Dr.Wa : The Future Maker

Scroll to Top