นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี มีโอกาสได้จัดการเรียนรู้แบบ Work Intergrated Learning ในรูปแบบ Experiential Learning ร่วมกับ Authentic Learning ที่ให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จากสถานที่ทำงานจริง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี มีโอกาสได้จัดการเรียนรู้แบบ Work Intergrated Learning ในรูปแบบ Experiential Learning ร่วมกับ Authentic Learning ที่ให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จากสถานที่ทำงานจริงและได้รับการถ่ายทอดจากผู้ที่ทำงานด้านนั้นจริงๆ เพื่อให้มีประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆที่สามารถนำมาปรับใช้ควบคู่กับการเรียนรูปแบบอื่นๆ และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เห็นภาพการทำงานในอนาคต

ในขั้นนี้ได้รับเกียรติและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพรรคประชาชาติ ณ ที่ทำการพรรค รัฐสภา เปิดโอกาส เปิดพื้นที่ให้นักศึกษารับฟังคำชี้แนะ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงความรู้นอกตำรา พร้อมทั้งพาเข้าชมบางส่วนที่เป็นสถานที่ทำงานจริงของประธานรัฐสภาและได้เห็นบรรยากาศการเตรียมงาน การประสานงาน และการสนับสนุนข้อมูลของทีมส.ส. และทีมงาน รวมถึงการพาชมทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากชั้น 9 รัฐสภา

รูปภาพจากเพจ : Dr.Wa : The Future Maker

Scroll to Top