ภาพบรรยากาศสัมมนา ส่องนโยบายต่างประเทศของไทย ท่ามกลางกระแสเปลี่ยนผ่านทางการเมืองสู่การยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลก

เมื่อวันที่ 15 กันยายน นักศึกษาชั้ปีที่4 คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดเสวนาโครงการภายใต้หัวข้อ ” ส่องนโยบายต่างประเทศของไทย ท่ามกลางกระแสเปลี่ยนผ่านทางการเมือง สู่การยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลก ” ณ ห้องศรีวังสา ชั้น 3 ตึกคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยวิทยากร ดร.ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ ประธานมูลินิธิสุรินทร์ พิศสุวรรณ และผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการร่วมเสวนาในครั้งนี้

Scroll to Top