ภาพบรรยากาศงานเชิดชูเกียรติสิงห์น้ำเงิน ในโครงการ Benefit of mankind ณ หอประชุมชูเกียรติปิติเจริณกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา กับงานเชิดชูเกียรติสิงห์น้ำเงิน ในโครงการ Benefit of mankind ณ หอประชุมชูเกียรติปิติเจริณกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่คนที่ได้รับรางวัล ในการประกวดโครงการสิงห์น้ำเงินเพื่อพัฒนาชุมชน และรางวัลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นในกิจกรรมต่างๆ ประจำปี 2566 โดยมีคณบดีกล่าวต้อนรับและมอบรางวัลในครั้งนี้

——————-

รูปภาพทั้งหมดได้ที่ https://cloud.polsci.psu.ac.th:1001/sharing/ZuCeL4aY6

Scroll to Top