ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ: ผ่าปัญหาประชาธิปไตยไทยสว.ควรมีต่อหรือพอแค่นี้

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 12.30 – 16.00 น. นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ : ผ่าปัญหาประชาธิปไตยไทยสว.ควรมีต่อหรือพอแค่นี้ โดยมีแขกรับเชิญพิเศษในวันงานสัมมนาวิชาการ คุณ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ( iLaw ) นอกเหนือจากนี้ยังมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้ร่วมเสวนา ทั้ง 4 ท่าน ณ ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Scroll to Top