ภาพบรรยากาศสัมมนาวิชาการของนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ : เเนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเเบบเพื่อไทย “ทุนนิยมที่มีหัวใจ” VS เเบบก้าวไกล “รัฐสวัสดิการ”

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 12.30 – 16.00 น. นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ : เเนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเเบบเพื่อไทย “ทุนนิยมที่มีหัวใจ” VS เเบบก้าวไกล “รัฐสวัสดิการ” โดยมีวิทยากร ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต พรรคก้าวไกล และผู้ร่วมเสวนาจากกลุ่มนักศึกษา ณ ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Scroll to Top