ภาพบรรยากาศการเสวนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ ปฏิรูปกองทัพ ความจำเป็นในการป้องกันรัฐประหาร

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการสัมมนาปัญหาการเมืองไทย ภายใต้หัวข้อ “ปฎิรูปกองทัพ ความจำเป็นในการรป้องกันรัฐประหาร” โดยมี ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวเปิดพิธิ และมี นายรอมฎอน ปันจอร์ สมาชิกภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในการเสวนาในครั้งนี้

Scroll to Top