คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่คว้ารางวัล “การประกวดนิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์” ในโครงการมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ CSEAM to ASEAN ประจำปี 2566

คณะรัฐศาสตร์ 🎉🎈ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้งสามท่าน 🎈🎉 ที่คว้ารางวัล “การประกวดนิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์” ในโครงการมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ CSEAM to ASEAN ประจำปี 2566 จัดโดยศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

🥇ลำดับที่ 1 : ผลงาน Livelihood and Soul โดย นางสาวอิสนา สะและน้อย

Link: https://isanasalaenoi2001.wixsite.com/isnanyyy

🥈ลำดับที่ 2 : ผลงาน Forgotten Beach โดย นายนิซอฟรอน ดาแม

Link: https://nisofrondamae.wixsite.com/forgotten-beach

🥉ลำดับที่ 3 : ผลงาน Pattani Kingdom โดย นางสาวซาฟาวาตี ยีระ

Link: https://safawatee19.wixsite.com/safawatee2002

Scroll to Top