คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่คว้ารางวัล ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา

🎉 ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่ได้รับรางวัล 🏆🥇 ใน โครงการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับวิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ในรูปแบบ Hybrid (Onsite และ Online)

Scroll to Top