คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลกับ 2 โครงการที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
1.นางสาววาฟาร์ อิสระ
2.นางสาวนูรุลนาตาชา ล่าหับ
นักศึกษาวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ที่ได้รับรางวัล
🥇The list of successful: Panel 1 Transformative Technologies
ในโครงการ The 2𝑛𝑑 Quad Student International Forum (QSIF 2023)For International Development, International Relations and Political Science
หัวข้อ: Qatar World Cup and the Leading Transformative Technologiesof the Middle East Countries
Theme:“The Future Challenges of the World: 5Ts”

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์, กรุงเทพฯ
On September 1-2 , 2023
______________

และได้รับรางวัล
🥇The Best Project
ในโครงการ International Jogja Youth Camp (ENJOY Camp) 2023, Indonesia
หัวข้อ: Clean and Green Laem Nok: Empowering Community for a Healthier Tomorrow
Theme: How Can Youth Engage in Southeast Asia’s Future?

ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566
ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 🇮🇩

Scroll to Top