คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 2 ท่านที่ได้รับรางวัลใน 2 โครงการ

🎉ขอแแสดงความยินดีกับ
1.นางสาววาฟาร์ อิสระ
2.นางสาวนูรุลนาตาชา ล่าหับ
นักศึกษาวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
ที่ได้รับรางวัล
🥇The list of successful: Panel 1 Transformative Technologies
 
ในโครงการ
The 2𝑛𝑑 Quad Student International Forum (QSIF 2023)For International Development, International Relations and Political Science
 
หัวข้อ: Qatar World Cup and the Leading Transformative Technologiesof the Middle East Countries
 
Theme
“The Future Challenges of the World: 5Ts”
 
ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์, กรุงเทพฯ
On September 1-2 , 2023
______________
และได้รับรางวัล
🥇The Best Project
 
ในโครงการ
International Jogja Youth Camp (ENJOY Camp) 2023, Indonesia
 
หัวข้อ: Clean and Green Laem Nok: Empowering Community for a Healthier Tomorrow
 
Theme:
How Can Youth Engage in Southeast Asia’s Future?
 
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566
ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
 
Scroll to Top