รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้งในประเทศอินโดนีเซีย

📢 รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้งในประเทศอินโดนีเซีย

🗓️วันที่ : 8-16 กุมภาพันธ์ 2567
📍สถานที่ : เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย

👥 คุณสมบัติ :
1. เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-3
2. มีความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง

🌐 กิจกรรม :
1. การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศอินโดนีเซีย
2. การลงพื้นที่สำรวจสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งและการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
3. เยี่ยมชมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
4. นำเสนอวิจัย/ประเด็นที่ศึกษา

💻 ช่องทางการสมัคร: https://forms.gle/ba7zUymgbdKQbC2L7

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-10 มกราคม 2567

📑 การคัดเลือก :
– สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 มกราคม 2567
– ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกวันที่ 16 มกราคม 2567

🔺หมายเหตุ : สามารถสมัครเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ๆ ละ 2 คน

📩 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ P’อัมนี งานวิเทศสัมพันธ์ ห้องสำนักงานชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์

Scroll to Top