คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์อาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ประจำปี 2567

🎉🎉คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

คณาจารย์อาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ประจำปี 2567 ตามมติที่ปะชุมคณะกรรมประจำส่วนงานคณะรัฐศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

————–

ช่องทางรับข่าวสาร
เว็บไซต์ https://www.polsci.psu.ac.th
เพจ https://www.facebook.com/PoliticalSciencepnpsu
Tiltok https://www.tiktok.com/@polscipsu

#คณะรัฐศาสตร์#TCAS67#PolsciPSU#สิงห์น้ำเงิน#psu#youarePSU#WeArePSU

Scroll to Top