ร่วมต้อนรับคณะทีมผู้บริหาร จากคณะศึกษาศาสตร์ (ชุดใหม่) และหารือประเด็นการร่วมมือทางวิชาการ

ในวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์
– ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ โยธี รองคณบดีฝ่ายบริหาร
– ผศ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
– ดร.ฮาฟีส สาและ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
– อาจารย์สุไรนี สายนุ้ย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมต้อนรับคณะทีมผู้บริหาร จากคณะศึกษาศาสตร์ (ชุดใหม่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะโอกาสนี้ได้ร่วมหารือประเด็นการร่วมมือทางวิชาการ ด้วยบริหารคณะศึกษาศาสตร์ชุดใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาตุรกี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในโอกาสเดียวกันนี้คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ได้ร่วมยินดีกับคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ และขอขอบคุณสำหรับการเข้าพบในครั้งนี้ อีกทั้งยังพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกันด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ พัฒนานักศึกษา และประกันคุณภาพ

Scroll to Top