คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สามารถ ทองเฝือ ที่ได้รับรางวัลหนังสือแนะนำ จากโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 20

คณะรัฐศาสตร์🎉🎉 ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร. สามารถ ทองเฝือ ที่ได้รับรางวัล “หนังสือแนะนำ” หนังสือประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน เรื่อง ญิฺฮาดในรัฐอิสลาม จากโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 20

Scroll to Top