ผลงานนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 𝐀𝐒𝐄𝐀𝐍 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 (𝐀𝐔𝐍) 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟒

𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 𝐀𝐒𝐄𝐀𝐍 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 (𝐀𝐔𝐍) 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟒 Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่คว้ารางวัล ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่ได้รับ …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกท่านที่คว้ารางวัล ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนโยบายสังคม และรางวัล 𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐕𝐨𝐭𝐞

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับราง …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนโยบายสังคม และรางวัล 𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐕𝐨𝐭𝐞 Read More »

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลกับ 2 โครงการที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ1.นางสาววาฟาร์ อิสระ 2.น …

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลกับ 2 โครงการที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 16 ฉบับที่ 4

หลักสูตรัฐศาสตรบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับนาง …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 Read More »

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 2 ท่านที่ได้รับรางวัลใน 2 โครงการ

ขอแแสดงความยินดีกับ 1.นางสาววาฟาร์ อิสระ 2.นางสาวนูรุลน …

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 2 ท่านที่ได้รับรางวัลใน 2 โครงการ Read More »

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่คว้ารางวัล “การประกวดนิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์” ในโครงการมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ CSEAM to ASEAN ประจำปี 2566

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้งสามท่าน ที่ค …

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่คว้ารางวัล “การประกวดนิทรรศการภาพถ่ายออนไลน์” ในโครงการมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ CSEAM to ASEAN ประจำปี 2566 Read More »

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอโครงการ ในงาน International Yogyakarta Youth Camp 2023

Congratulations to our students for being selected to p …

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอโครงการ ในงาน International Yogyakarta Youth Camp 2023 Read More »

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี มีโอกาสได้จัดการเรียนรู้แบบ Work Intergrated Learning ในรูปแบบ Experiential Learning ร่วมกับ Authentic Learning ที่ให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จากสถานที่ทำงานจริง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปั …

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี มีโอกาสได้จัดการเรียนรู้แบบ Work Intergrated Learning ในรูปแบบ Experiential Learning ร่วมกับ Authentic Learning ที่ให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จากสถานที่ทำงานจริง Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์(ส่วนหนึ่ง) เข้าศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้พรรคการเมืองที่มีนวัตกรรมในการแก้ปัญหาจากต้นตอย่างเป็นระบบทั้งโครงสร้าง

พรรคที่ส่วนตัวมองว่าเปรียบเสมือน “start up ทางการเมือง” …

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์(ส่วนหนึ่ง) เข้าศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้พรรคการเมืองที่มีนวัตกรรมในการแก้ปัญหาจากต้นตอย่างเป็นระบบทั้งโครงสร้าง Read More »

Scroll to Top