“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์
และการบริหารการพัฒนาชายแดนภาคใต้”

To become the leading educational institution in political science and administration of southern border development

OUR PROGRAMS

หลักสูตร

วิชาเอกที่เปิดสอน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

Highlights 

News

ข่าวสารเกี่ยวกับงานรับนักศึกษา

Tcas67 รอบ2
เปิดรับสมัคร TCAS67 รอบ2 (รับตรงโครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโยวิธีรับตรง)
สถานีถัดไปมาถึงแล้วคณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี เปิดรับสมัคร...
-1_2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบ 1/2 ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ทั้ง 4 โครงการ
มาแล้ววววว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS67...
Artboard-1-copy-2-1
เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1/2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

Academic Services

บริการวิชาการ

ติดต่อ

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

เลขผู้เสียภาษี 0994000580860

Email : saraban-polsci@psu.ac.th

ค่านิยมองค์กร

การมีส่วนร่วม “Participation”
ความเป็นมืออาชีพ“Professional”
ประโยชน์ของสาธารณะ“Public interest”

Highlights 

News & Activities

ข่าวสารและภาพกิจกรรม

430900767_926933006099591_2800125780243304473_n
โครงการนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "แนวคิดอุมมะฮ์กับการประยุกต์ใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ"
ด้วยงานวิจัย ร่วมกับงานบริการวิชาการ จัดโครงการนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน...
Artboard-1-copy-5
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี 2567
คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นประเภท...
434316622_937578741486530_6675044344524680396_n-1
เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยรองประธานกรมความร่วมมือและประสานงาน (Turkish Cooperation and Coordination Agency: TIKA) และคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยียนศูนย์ศึกษาตุรกี
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 H.E.Serap Ersoy เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย...

Highlights 

Contents of the Month

ข่าวประกาศรับสมัครและกิจกรรมที่กำลังจะจัดเร็วๆนี้

-1024x576-1
 ทุนพัฒนาอาจารย์ ระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ด้วยสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...
419138706_891816749611217_5692916698551170269_n
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ELECTION WATCH 2024
📣 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ...
416179146_885106233615602_4019141263333796807_n
รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้งในประเทศอินโดนีเซีย
📢 รับสมัครนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้งในประเทศอินโดนีเซีย...

Highlights 

ข่าวสารผลงานวิจัย

Highlights 

ผลงานวิจัยประจำปี 2566

ติดต่อประสานงาน

ผศ..ดร. ยาสมิน ซัตตาร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
yasmin.s@psu.ac.th

นางสาวบูชิตา อารียาภรณ์

งานวิจัย,งานบริการวิชาการ
buchitha.a@psu.ac.th

เชี่ยวชาญ

การจัดการสหกิจศึกษา

ด้านสังคมศาสตร์

เราเป็นสถาบันที่มีเครือข่ายสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า 300 ตำแหน่งงานต่อปี

250

สถานประกอบการ

2

สถานประกอบการ
ในต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง

เกี่ยวกับคณะ

คณะรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเริ่มจากการเป็นวิชาโทรัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุมครั้งที่ 279/(3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

Email : saraban-polsci@psu.ac.th
โทร: 073-330810

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Scroll to Top