คณะรัฐศาสตร์เข้าเยี่ยมชมองค์การสหประชาชาติ(UN) พร้อมรับฟังการบรรยายขอบเขตการทำงานของ UNESCAP

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 บุคลากรและนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมองค์การสหประชาชาติ(UN) พร้อมรับฟังการบรรยายขอบเขตการทำงานของ UNESCAP

Scroll to Top