โครงการทัศนศึกษาชายแดนไทย-มาเลเซียและพื้นที่เศรษฐกิจ ณ จังหวัดสตูล ในรายวิชา 196-343 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา รายวิชา 196-343 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาชายแดนไทย-มาเลเซียและพื้นที่เศรษฐกิจ ณ จังหวัดสตูล ณ ด่านพรมแดนวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และชุมชนบ้านตะโละใสและบ้านปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1คืน นักศึกษาได้ทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำคัญของด่านศุลกากรกับการค้าชายแดนใต้” พร้อมสำรวจพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจัน  การสำรวจพื้นที่เศรษฐกิจ ณ ชุมชนบ้านตะโลใสและบ้านปากบารา และการบรรยายพิเศษเรื่อง “เมกะโปรเจกต์กับภาคใต้: ไปต่อหรือพอแค่นี้? นัยยะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม” พร้อมกับทำกิจกรรม “ปักษ์ใต้บ้านเรา” ในแต่ละกิจกรรมมีวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลและร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษา ทั้งนี้ รายวิชา 196-343 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศ มี ดร.อาดีลัน อุสมา เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Scroll to Top