ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายสิงห์น้ำเงิน New Gen ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย.66

Powered By EmbedPress

หมายเหตุ

สำหรับน้องๆที่มีรายชื่อและยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้มาลงทะเบียนเข้าร่วมค่าย ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ที่ตึกคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ในวันที่ 16 พ.ย.66

Scroll to Top