ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ขอแสดงความยินดี กับ
👩‍🎓น.ส.วันดาอีญะห์ ดอเลาะ และ น.ส.ฟารีดา หวังกุหลำ
———–
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ🥇🥇
ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 
———–
เรื่อง 
E-Book คู่มือการค้า-การลงทุนในตุรกีสำหรับผู้ประกอบการไทย
ในการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2566

Scroll to Top