ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว วันดาอีญะห์ ดอเละ และ นางสาวฟารีดา หวังกุหลำ ที่ได้รับรางรองชนะเลิศ การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 กับโครงการ E-book คู่มือการค้า-การลงทุนในตุรกีสำหรับผู้ประกอบการไทย สถาประกอบการที่ออกปฎิบัติงานสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศระจำกรุงอังการา ประเทศตุรกี โดยมี ผศ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Scroll to Top