ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยสตาจารย์ ดร. อรชา รักดี ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2565

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยงสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
🎉🎊ขอแสดงความยินดีกับ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชา รักดี 
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2565 
ประเภทเกียรติบัตร

Scroll to Top