ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการรัฐ์ศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ในวันที่ 14-15 กันยายน 2566

📣ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการรัฐ์ศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ในวันที่ 14-15 กันยายน 2566
————–
โดยให้นักศึกษาที่ผ่านสัมภาษณ์ทั้ง 40 คน เข้าประชุมเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดโครงการ ในวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566
เวลา 12.30 น. 
ณ ห้องประชุมศรีวังสา ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์
————-
ตรวจอบรายชื่อได้ที่:
https://cdn2.me-qr.com/pdf/17005684.pdf

Scroll to Top