รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (ระดับอุดมศึกษา)ภายใต้หัวข้อ ”คนรุ่นใหม่กับการเมืองมิติใหม่ :  ความหวังและความท้าทาย” ในโครงการ ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 กันยายน ณ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

🧐✍️รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (ระดับอุดมศึกษา)
ภายใต้หัวข้อ ”คนรุ่นใหม่กับการเมืองมิติใหม่ :  
ความหวังและความท้าทาย” 
ในโครงการ ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 กันยายน ณ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
—————–
🔴เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566 ทางระบบออนไลน์
ลิงค์สมัครเข้าร่วม : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSehht2DpgmyHx…/viewform
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
งานพัฒนานักศึกษา คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ Email : pakpum.h@psu.ac.th
Tell : 073-330810 ต่อ 2

Scroll to Top