รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางรัฐศาสตร์ ในโครงการ ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 กันยายน ณ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางรัฐศาสตร์ 
ในโครงการ ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 กันยายน ณ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
—————–
🔴เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566 ทางระบบออนไลน์
ลิงค์สมัครเข้าร่วม : https://forms.office.com/r/czag1fQFwY
🟠รายละเอียดกำหนดการการแข่งขันตอบคำถาม : https://old.polsci.psu.ac.th/news/file/2023081820151653.pdf
—————–
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ Email : sorliheen.c@psu.ac.th
Tell : 073-330810 ต่อ 2

Scroll to Top