งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

น้องใหม่ Pol.Sci มาแล้ว!!🎊🎉

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566🎊🌟

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอต้อนรับนักศึกษาชั้นปี 1 สู่ครอบครัวสิงห์น้ำเงิน ✨

🎉บรรยากาศการต้อนรับแสนอบอุ่นและประทับใจ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ร่วมถึงผู้บริหาร คณาจารย์ และพี่ๆสโมสร มาร่วมต้อนรับน้องๆ ด้วยความยินดี

Scroll to Top