คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ”บุคลากรดีเด่น” ประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่านคณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

🎉“บุคลากรดีเด่น”🎉 ประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่าน

———————–

🤹‍♀️อาจารย์อสมา มังกรชัย (อาจารย์ประจำวิชาเอกการปกครอง) บุคลากรดีเด่นสายวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

🤹‍♂️นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี (นักวิชาการอุดมศึกษา) บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนด้านนวัตกรรมดีเด่น

🤹‍♀️ดร.เพลินใจ โภชนกิจ (นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ) บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนด้านบริการดีเด่น

🤹‍♂️นายนุรรุสดี แวกะจิ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนด้านวิชาชีพดีเด่น

———————–

ยินดีกับทุกๆท่านๆ

Scroll to Top