ภาพบรรยากาศลงพื้นที่จัดทำแผนโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมปอเนาะต้นแบบ ณ ปอเนาะดารุลกุรอาน บ้านกอลี ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 คณะรัฐศาสตร์ นำโดย ดร.ฮาฟีส สาและ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย ดร.เนตรดาว ยั่งยุบล หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมเพื่อการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ลงพื้นที่จัดทำแผนโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมปอเนาะต้นแบบ ณ ปอเนาะดารุลกุรอาน บ้านกอลี ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

Scroll to Top