ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่จัดทำแผนโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมปอเนาะต้นแบบ ณ สถาบันการศึกษาปอเนาะอัลฮาซานีวิทยา ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานีภาพบรรยากาศ

18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น คณะรัฐศาสตร์ นำโดย ดร.ฮาฟีส สาและ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย ดร.เนตรดาว ยั่งยุบล อาจารย์นักวิจัย ลงพื้นที่จัดทำแผนโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมปอเนาะต้นแบบ ณ สถาบันการศึกษาปอเนาะอัลฮาซานีวิทยา ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

Scroll to Top