วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะรัฐศาสตร์ ลงพื้นที่จัดทำประชุมเวที “การจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ และพัฒนารูปแบบช่วยเหลือพัฒนาเด็กและเยาวชน 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันการศึกษาปอเนาะดารูลอูโลมวิทยา ต.บุดี อ.เมืองยะลา และ เวลา 15.30 น. ณ สถาบันการศึกษาปอเนาะแสงธรรมวิทยา ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

คณะรัฐศาสตร์ นำโดย ดร.ฮาฟีส สาและ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย ดร.เนตรดาว ยั่งยุบล อาจารย์นักวิจัย และเจ้าหน้าที่บริการวิชาการ ลงพื้นที่จัดทำประชุมเวที “การจัดทำแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ และพัฒนารูปแบบช่วยเหลือพัฒนาเด็กและเยาวชน

Scroll to Top