เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยรองประธานกรมความร่วมมือและประสานงาน (Turkish Cooperation and Coordination Agency: TIKA) และคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยียนศูนย์ศึกษาตุรกี

🇹🇭🇹🇷วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 H.E.Serap Ersoy เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยรองประธานกรมความร่วมมือและประสานงาน (Turkish Cooperation and Coordination Agency: TIKA) และคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยียนศูนย์ศึกษาตุรกี เนื่องในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและแจกกล่องปันสุขเดือนรอมาฎอนให้กับพี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Ramadan Program) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมกับผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ ศูนย์ศึกษาตุรกี และนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ศูนย์ศึกษาตุรกีได้นำเสนอการดำเนินงานของศูนย์ฯในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับเอกอัครราชทูตตุรกีและคณะจากองค์กรTIKA เพื่อวางแผนในการจัดโครงการในอนาคต โดยสถานทูตตุรกีและ TIKA มีความยินดีที่จะสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและตุรกีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Scroll to Top