งานเสวนาวิชาการ “Beri sudah di generesi kitaให้มันจบที่รุ่นเรา ขบวนการเยาวชนไทยในบริบทสังคมการเมืองร่วมสมัย..”

📸 ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 งานเสวนาวิชาการ “Beri sudah di generesi kitaให้มันจบที่รุ่นเรา ขบวนการเยาวชนไทยในบริบทสังคมการเมืองร่วมสมัย..” จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ดำเนนรายการโดย ผศ.อสมา มังกรชัย และวิทยากรร่วมรายการ รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ นายซูกริฟฟี ลาเตะ นางซูรัยยา วาหะ

Scroll to Top