ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการเวทีคุณภาพ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการเวทีคุณภาพ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ม.อ. เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้หน่วยงานของคณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ได้ผ่านเข้ารอบให้จัดแสดงในรูปแบบ Poster ในหัวข้อ แนวปฎิบัติที่ดีกระบวนการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อรับการประเมินระดับอาเซียน (AUN-A Inter)

Scroll to Top