ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับหนึ่งประเภทสวยงาม

รางวัลชนะเลิศอับดับหนึ่งประเภทสวยงาม

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศอับดับหนึ่งประเภทสวยงาม (สาขาการปกครองท้องถิ่น) รางวัลชมเชยประเภทสวยงาม (สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) รางวัลชมเชยประเภทสร้างสรรค์ (สาขาการปกครอง)

Scroll to Top